خدمات قابل ارائه رادین زیست فناور:

  • خدمات تخصصی ساخت سلول­های تولید­کننده پروتئین­های نوترکیب و آنتی­بادی­های مونوکلونال
  • خدمات تخصصی ساخت وکتورهای ویروسی
  • خدمات تخصصی تخلیص پروتئین­های زیستی با ارزش
  • طراحی آزمایش و مشاوره طرح­های تولیدی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی
  • مشاوره تاسیس آزمایشگاه های تخصصی تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی
  • مشاوره فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی