نانو لیپیدها

دکتر قانعی دبیر ستاد اقتصاد دانش‌بنیان سلامت با همراهی دکتر حاجی پور، رئیس هیئت مدیره کارخانه صنایع پزشکی فارمد، از واحد‌ تولیدی کنسرسیوم دیالیز ایران و هفت شرکت عضو آن در شهرستان اشتهارد بازدید کردند. دکتر قانعی ضمن بازدید از شرکت‌های مدی تک سیس، صنایع پزشکی فارمد، فارمد پلاست پویان، نوافارمد کیمیا، نواتیس طب، مدسیناسرم، مِدوِی طب پویان و ثمین طب سروش، در جریان دغدغه‌ها و ظرفیت‌های اعضای کنسرسیوم دیالیز ایران قرار گرفتند و ضمن بحث و گفتگو با مسئولین آنان، در راستای ارتقا و توسعه این کنسرسیوم به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند. تشکیل صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی cvc در حوزه دیالیز، ایجاد مدل نوآوری باز حوزه دیالیز با مشارکت فناوران، تشکیل نظام جامع آسیب‌شناسی حوزه دیالیز، استفاده از ظرفیت شرکت‌های کنسرسیوم دیالیز برای کاربردی کردن قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی شرکت‌ها و همچنین عملیاتی کردن مادهِ ۳ قانون جهش دانش‌بنیان در حوزه دیالیز با مشارکت دفاتر تجهیزات و فناوری وزارت صمت، از جمله رویکردهای همکاری ستاد اقتصاد دانش‌بنیان سلامت و کنسرسیوم دیالیز ایران در این جلسه بود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها