ما چه کارهایی انجام می‌دهیم

کارها را به گونه ای خاص انجام می دهیم تجربه ای منحصربفرد، برای همه.

به ما بپیوندید

خدمت شماره یک

مشاوره تخصصی ساخت سلول‌های تولید‌کننده پروتئین های نوترکیب و آنتی بادی‌های مونوکلونال و بیوسیمیلارها

خدمت شماره دو

مشاوره تخصصی تخلیص پروتئین‌های زیستی با ارزش 

خدمت شماره سه

طراحی آزمایش و مشاوره طرح‌های تولیدی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی 

خدمت شماره چهار

مشاوره تاسیس آزمایشگاه های تخصصی تحقیقاتی و تولیدی در زمینه بیوتکنولوژی 

خدمت شماره پنج

مشاوره فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی 

خدمت شماره شش

ارایه آموزش‌های تأسیس و راهبری کسب ‌وکار و همچنین، روندهای اداری همچون ثبت شرکت، اخذ کارت بازرگانی، کمک به اخذ گواهی دانش بنیان و ... 

ما یک تیم حرفه ای و خوش ذوق هستیم که دوست داریم کارها را به بهترین نحو انجام دهیم تا مشتریانمان خود را راضی و خوشنود کنیم.

ما چه کارهایی انجام می‌دهیم